തന്റെ ഭാഗം കേള്‍ക്കാതെയാണ് ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ടി.സി മാത്യു.timely news image

  തിരുവനനന്തപുരം:ആരോപണങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് ടി.സി മാത്യു. കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിഷേന്‍ ടി.സി.മാത്യുവിനെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കിയിരുന്നു. ഓംബുഡ്‌സ്മാന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു നടപടി. എന്നാല്‍ ഓംബുഡ്‌സ്മാന്റെ കണ്ടത്തലുകള്‍ ടി.സി മാത്യു നിഷേധിച്ചിരുന്നു. തന്റെ ഭാഗം കേള്‍ക്കാതെയാണ് ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ തീരുമാനം എടുത്തതെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതവും കെട്ടിചമച്ചതുമാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പരാമര്‍ശങ്ങളെന്നും ടി.സി മാത്യു പറഞ്ഞു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടി സി മാത്യു നല്കിയ ഹര്‍ജജി ഹൈക്കോടതിയില്‍ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.Kerala

Gulf


National

International