പി. വി അന്‍വറിനെ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സുധീരന്‍timely news image

തിരുവനന്തപുരം: പി. വി അന്‍വറിനെ നിയമസഭാ പരിസ്ഥിതി സമിതിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് വിഎം സുധീരന്‍. പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ലംഘിക്കുന്നയാള്‍ സമിതിയില്‍ തുടരുന്നത് ശരിയല്ല. അന്‍വര്‍ എംഎല്‍എയെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സുധീരന്‍ സ്പീക്കര്‍ക്ക് കത്ത് നല്‍കി.Kerala

Gulf


National

International