ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന്‍ ഇടുക്കിജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി ബി ജയകൃഷ്‌ണനെയും (ടൊയോ റബ്ബേഴ്‌സ്‌), സെക്രട്ടറിയായി ജൂബി ഐസക്കിനെയും (ലൂണാര്‍) തെരഞ്ഞെടുത്തുtimely news image

ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന്‍ ഇടുക്കിജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി ബി ജയകൃഷ്‌ണനെയും (ടൊയോ റബ്ബേഴ്‌സ്‌), സെക്രട്ടറിയായി ജൂബി ഐസക്കിനെയും (ലൂണാര്‍) തെരഞ്ഞെടുത്തു. വൈസ്‌ പ്രസിഡന്റായി ജോളി ജോസഫ്‌ (വി.ജെ.ഫിഷ്‌നെറ്റ്‌ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രി), ട്രഷററായി വി.സുനില്‍കുമാര്‍ (സൂപ്പര്‍ടെക്‌ കാം സെന്റര്‍) എന്നിവരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു.Kerala

Gulf


National

International