തൊടുപുഴ നാട്യഗൃഹം ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനംtimely news image

തൊടുപുഴ നാട്യഗൃഹം ട്രസ്റ്റിന്റെ ഉദ്‌ഘാടനം പി.ജെ.ജോസഫ്‌ എം.എല്‍.എ. നിര്‍വഹിക്കുന്നു. കരിങ്കുന്നം രാമചന്ദ്രന്‍, അഷറഫ്‌ വട്ടപ്പാറ, മിനി മധു എന്നിവര്‍ സമീപം.Kerala

Gulf


National

International