ബിവ്‌ റേജസ്‌ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ ഇന്ന്‌ തുറക്കില്ല.timely news image

ബിവ്‌ റേജസ്‌ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകള്‍ ഇന്ന്‌ തുറക്കില്ല. എന്ന്‌ തുറക്കണമെന്ന്‌ ഇന്ന്‌ ചേരുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിക്കും. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നല്‌കിയ നിര്‍ദ്ദേശത്തില്‍ ബിവറേജ്‌ ഔട്ട്‌ ലെറ്റുകള്‍ക്ക്‌ ഇളവ്‌ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ്‌ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ നടപടി.Kerala

Gulf


National

International