മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പഞ്ചസാര ഫാക്‌ടറിയിൽ ബോയ്‌ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അഞ്ച് മരണംtimely news image

നാഗ്പൂർ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പഞ്ചസാര ഫാക്‌ടറിയിലെ ബോയ്‌ലർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാഗ്പൂർ മനാസ് അഗ്രോ ഫാക്‌ടറിയിലാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. അഞ്ച് തൊഴിലാളികളും സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. കമ്പനിയുടെ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. ഫാക്‌ടറിയിലെ വെൽഡറും സഹായികളുമാണ് മരിച്ചത്.Kerala

Gulf


National

International