കർഷക സമരത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ മദ്യം നൽകണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വനിത നേതാവ്timely news image

ന്യൂഡൽഹി: പണവും പച്ചക്കറികളും മദ്യവും നൽകി കർഷക സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് പാർട്ടി വനിതാ നേതാവിന്‍റെ ആഹ്വാനം. ഹരിയാനയിലെ നേതാവായ വിദ്യാ റാണിയാണ്, പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഇത്തരമൊരു നിർദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചത്. ജിന്ദിലെ യോഗത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാറാണിയുടെ പരാമർശം. ജിന്ദിൽ നമ്മൾ ഒരു പദയാത്ര നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. എന്നാൽ കർഷകരുടെ സമരം ഒരു പിടിവള്ളിയായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സമരം കോൺഗ്രസിനു പുതിയ ദിശാബോധവും കരുത്തും നൽകുമെന്ന് വിദ്യാറാണി പറഞ്ഞു. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ കർഷകരുടെ സമരത്തിനു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു.  അവർ അതിനെ മറികടന്നു. നമ്മൾ അവരെ സഹായിക്കണം. പണമോ പച്ചക്കറികളോ മദ്യമോ അങ്ങനെ എന്തും നൽകി സമരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കണമെന്ന് വിദ്യാറാണി പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ കർഷക നേതാക്കൾ രംഗത്തുവന്നു. ഈ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മദ്യത്തെക്കുറിച്ചു പരാമർശിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് രാകേഷ ടിക്കായത് ചോദിച്ചു. മദ്യം നൽകി അവർ സ്വന്തം പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയാൽ മതി, കർഷകർക്ക് അതു വേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.Kerala

Gulf


National

International