രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന് പണം ഈടാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനംtimely news image

ന്യൂഡൽഹി :രാജ്യത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന് പണം ഈടാക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ ഡോസിന് 250 രൂപ ഈടാക്കാനാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളില്‍ വാക്‌സിന് 150 രൂപയും സര്‍വീസ് ചാര്‍ജ് ആയി 100 രൂപയും ഈടാക്കും. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായിരിക്കുംKerala

Gulf


National

International