കുടയത്തൂരിൽ വീടും സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക്timely news image

കുടയത്തൂരിൽ  വീടും സ്ഥലവും  വിൽപ്പനക്ക്  ഫോൺ /09448991740 . തൊടുപുഴ -മൂലമറ്റം  സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിൽ  കുടയത്തൂർ  സരസ്വതി  സ്കൂൾ  സ്റ്റോപ്പിന്  സമീപം  റോഡ്  സൈഡിൽ (ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും 50  മീറ്റർ അകലെ )10  സെന്റ് സ്ഥലവും  വീടും (2050 ചതുരശ്ര അടി  ) വിൽപ്പനക്ക് .Kerala

Gulf


National

International