നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നാളെ മുതല്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കാന്‍ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിര്‍ദേശം [....] 3.79 ലക്ഷം പുതിയ രോഗികൾ, സജീവ കേസുകൾ 30 ലക്ഷത്തിൽ [....]
08-05-2021

International News Top Stories

12 മുതൽ 15 വയസുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കാനഡയിൽ വാക്സിന് അനുമതി


National

Gulf